Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona

Jednorazowa wpłata
850 zł
System spłat ratalnych
1150 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona to krótsza wersja kwalifikacji wstępnej uzupełniającej. Przeznaczona jest dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, ale potrzebują do niej uprawnień zarówno na pojazdy ciężarowe (kat. C lub C+E) jak i na autobusy (kat. D lub D+E) a uprawnienia te zdobyły

- kat. C (ewentualnie C1) po 10. września 2009

lub

- kat. D (ewentualnie D1) po 10. września 2008

i na jedną z tych kategorii ukończyły już kwalifikację wstępną ("pełną") lub kwalifikację wstępną przyspieszoną wtedy na drugą grupę kategorii mogą ukończyć właśnie kwalifikację uzupełniającą.

A zatem:

- jeśli ktoś zrobił kwalifikację wstępną na grupę kategorii D, D+E  wówczas na grupę kategorii C, C+E może skończyć jedynie kwalifikację wstępną uzupełniającą lub uzupełniającą przyspieszoną.

Kiedy jednak wybrać kwalifikację wstępną uzupełniającą (70 godzin) a kiedy kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną (35 godzin)? Rozstrzyga o tym wiek osoby starającej się o uprawnienia.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona to najlepsze rozwiązanie dla osób, które ukończyły 21 lat, jeśli chcą ją zrobić dla kategorii C i C+E gdyż nie podlegają ze względu na wiek żadnym ograniczeniom.

Reasumując:

- Jeśli jesteś w wieku od 18 do 21 lat, masz kat. C lub C+E, nie chcesz mieć ograniczeń „tonażowych” i nie chcesz czekać do 21 roku życia, musisz skończyć kwalifikację wstępną uzupełniającą. Jeśli skończyłeś 21 lat, wówczas zrób kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się wyłącznie z części specjalistycznej (dla kat. C, C+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Grupa Akademia oferuje:

  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona składa się z 35 godzin zajęć dydaktycznych (33 godziny teorii i 2,5 godziny praktyki).
  • Możliwość płatności ratalnej, bez prowizji i odsetek. System spłaty rat ustalany jest indywidualnie z kursantem, z uwzględnieniem jego możliwości.
  • Kursant sam określa liczbę rat.
  • Możliwość wyboru kursu ekspresowego bez dodatkowych opłat.
  • Możliwość wyboru kursu w formie e-learning, dostęp do platformy internetowej zawierającej kompleksowe informacje i materiały szkoleniowe.
  • Instruktorzy doskonalenia techniki jazdy oraz prowadzący z wysokimi kwalifikacjami.
  • Najnowocześniejszy w Polsce symulator warunków specjalnych.