Kwalifikacja wstępna

Jednorazowa wpłata
5500 zł
System spłat ratalnych
5800 zł

Kwalifikacja wstępna to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnienia do kierowania pojazdami:

- kat. C (ewentualnie C1) zdobyły po 10. września 2009

Obecnie, po wprowadzeniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin zajęć), „pełną” wersję kwalifikacji wstępnej powinni ukończyć jedynie najmłodsi adepci zawodu kierowcy na kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia.

Reasumując:

- Jeśli jesteś w wieku od 18 do 21 lat, masz kat. C lub C+E, nie chcesz mieć ograniczeń „tonażowych” i nie chcesz czekać do 21 roku życia, musisz skończyć „pełną” kwalifikację wstępną. Jeśli skończyłeś 21 lat, wówczas zrób kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Grupa Akademia oferuje:

  • 280 godzin zajęć dydaktycznych (260 godzin teorii i 20 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu miejskim i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami jazdy na symulatorze).
  • Możliwość płatności ratalnej, bez prowizji i odsetek. System spłaty rat ustalany jest indywidualnie z kursantem, z uwzględnieniem jego możliwości. Kursant sam określa liczbę rat.
  • Możliwość wyboru kursu ekspresowego bez dodatkowych opłat.
  • Możliwość wyboru kursu w formie e-learning, dostęp do platformy internetowej zawierającej kompleksowe informacje i materiały szkoleniowe.
  • Instruktorzy doskonalenia techniki jazdy oraz prowadzący z wysokimi kwalifikacjami.
  • Najnowocześniejszy w Polsce symulator warunków specjalnych.