Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Jednorazowa wpłata
2800 zł
System spłat ratalnych
3100 zł

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to krótsza wersja "pełnej" wersji kwalifikacji wstępnej i również jest przeznaczona dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnienia do kierowania pojazdami:

- kat. C (ewentualnie C1) zdobyły po 10. września 2009

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to najlepsze rozwiązanie dla osób, które ukończyły 21 lat w przypadku kat. C i C+E gdyż nie podlegają ze względu na wiek żadnym ograniczeniom.

Reasumując:

Jeśli jesteś w wieku od 18 do 21 lat, masz kat. C lub C+E, nie chcesz mieć ograniczeń „tonażowych” i nie chcesz czekać do 21 roku życia, musisz skończyć „pełną” kwalifikację wstępną. Jeśli skończyłeś 21 lat, wówczas zrób kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Egzamin jest identyczny jak w przypadku "pełnej" kwalifikacji wstępnej.

Grupa Akademia oferuje:

  • 140 godzin zajęć dydaktycznych (130 godzin teorii i 10 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze).
  • Możliwość płatności ratalnej, bez prowizji i odsetek. System spłaty rat ustalany jest indywidualnie z kursantem, z uwzględnieniem jego możliwości. Kursant sam określa liczbę rat.
  • Możliwość wyboru kursu ekspresowego bez dodatkowych opłat
  • Możliwość wyboru kursu w formie e-learning, dostęp do platformy internetowej zawierającej kompleksowe informacje i materiały szkoleniowe.
  • Instruktorzy doskonalenia techniki jazdy oraz prowadzący z wysokimi kwalifikacjami.
  • Najnowocześniejszy w Polsce symulator warunków specjalnych.